เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก ฟ้าเดียวกัน ออกประกาศประกาศยุติการทำวารสาร โดยจะตีพิมพ์วารสารฟ้าเดียวกันปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เป็นเล่มสุดท้าย โดยระบุข้อความว่า

นับจากปี 2545 ซึ่งเป็นปีแรกที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เราผลิตวารสารฟ้าเดียวกันจำนวน 56 เล่ม และได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากมิตรรักนักอ่าน ตลอดจนนักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่ได้ร่วมส่งบทความมาตีพิมพ์ แม้มีค่าตอบแทนเพียงน้อยนิด
เรารู้สึกได้รับเกียรติและซาบซึ้งในน้ำจิตน้ำใจของทุกท่าน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีบทความส่งเข้ามาน้อยลง อาจเนื่องจากสื่อ social media ที่ทำหน้าที่ได้รวดเร็วกว่า หรือวารสารของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่นี้ได้ดีขึ้น จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะตีพิมพ์วารสารที่มีคุณภาพในแบบที่เราเองพอใจต่อไปได้

ในส่วนของวารสารฟ้าเดียวกันนั้น แม้จะยุติจากการเป็นวารสารที่ออกตามระยะเวลา แต่ถ้ามีสถานการณ์ที่เราเห็นว่าจำเป็นต้องออกฉบับพิเศษ ดังที่เราเคยทำหนังสือ รัฐประหาร 19 กันยา: รัฐประหารเพื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นปฏิกิริยาต่อการรัฐประหาร 19 กันยา 2549 ที่ผลักดันให้เราทำหนังสือที่ “ไม่เป็นกลาง นำเสนอด้านเดียว รวมทั้งใช้อัตวิสัยของการไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเป็นธงนำ”

การยุติการตีพิมพ์วารสารไม่ได้หมายความว่าสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันจะปิดตัวลง (อย่างที่อาจมีผู้ตั้งตารอ) เรายังมุ่งมั่นทำหนังสือเล่ม/หนังสือชุด อีกจำนวนมาก ที่คาดว่าจะถูกใจผู้อ่าน

ปัจจุบันเรามีต้นฉบับหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ เศรษฐกิจ การเมือง อีกจำนวนไม่น้อยที่ทีมบรรณาธิการกำลังปลุกปั้นอยู่ ขณะที่ในส่วนของหนังสือชุดนั้น นอกจากที่ทำออกมาแล้ว เช่น ชุดสยามพากษ์ ชุดกษัตริย์ศึกษา ชุดรวมบทความธงชัย วินิจจะกูล ก็ยังมีอีกหลายเล่มที่ต้องทำและกำลังทำอยู่เป็นลำดับถัดๆ ไป ไม่ว่าจะเป็น ชุดกองทัพไทย ชุดไทยศึกษา ชุดคลาสสิก ชุด Eric Hobsbawm รวมถึงชุดรวมบทความของนักวิชาการคนสำคัญท่านอื่น ๆ

การยุติการทำวารสารฟ้าเดียวกันจึงไม่ใช่เป็นการสิ้นสุด แต่เป็นเพียงการวางงานบางด้านลง เพื่อใช้พละกำลังเท่าที่มีอยู่ทำงานอื่นๆ ที่เราเห็นว่าน่าจะจำเป็นและสำคัญกว่า

.. อนึ่ง สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกตลอดชีพ และท่านที่มีอายุสมาชิกมากกว่าฉบับที่ 58 ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบต่อไปถึงแนวทางการจัดการผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก ฟ้าเดียวกัน