เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกสุ่มตรวจคุณภาพอาหารโรงเรียน ที่ประกอบอาหารขึ้นสำหรับการรับประทานเป็นมื้อกลางวัน ให้กับเด็กๆตามมาตรการควบคุมและป้องกันการนำกัญชาและกัญชง มาใช้เป็นส่วนผสมอาหารและขนมภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยเด็ดขาด

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 11 แห่ง ร่วมกันให้เป็นโรงเรียนปลอดกัญชา-กัญชง โดยอาหารเครื่องดื่มทั้งหมดจะต้องปลอดกัญชาในรั้วโรงเรียนอย่างเด็ดขาด ดังนั้นวันนี้คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจึงได้ลงพื้นที่ออกตรวจ ซึ่งการใช้สารตรวจแบบเดิมยังตรวจไม่ได้ เพราะว่าสารที่ใช้เฉพาะในการตรวจปริมาณและส่วนผสมกัญชาทางกรมวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาแต่ยังไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่

นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการตรวจในเชิงกายภาพด้วยนอกเหนือจากการตรวจสารปนเปื้อนต่างๆ ในอาหารก็มีการตรวจลักษณะทางกายภาพว่าวัตถุดิบที่ผสมในอาหาร มีใบกัญชาหรือไม่หลังจากที่มาการลงนามความร่วมมือแล้ว ทางสำนักศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นต้องรับภารกิจต่อเพื่อที่จะออกสุ่มตรวจโรงเรียนเป็นประจำ

โดยเฉพาะโรงเรียนจะมีการขอความร่วมมือไปยังร้านค้า รอบข้างสถานศึกษาถ้ามีการใช้ส่วนผสมให้มีการแจ้งโรงเรียน เพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนหลีกเลี่ยงได้ สำหรับร้านค้ารอบโรงเรียนทำได้แค่ขอความร่วมมือทางเทศบาล ไม่มีอำนาจหน้าที่ไปตรวจเพราะไม่มีความเหมาะสมทำได้แต่ขอความร่วมมือบรรดาพ่อค้า แม่ค้าที่นำอาหารเครื่องดื่มมาขายให้กับเด็กที่อยู่ติดรั้วจะขอความร่วมมือได้ถ้าจะออกตรวจคงเป็นการทำเกินหน้าที่