ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. เวลา 15.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นรถไฟฟ้าสายสีเขียว และการแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ กับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

นายชัชชาติ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้มีการศึกษาด้านคมนาคมหลายเรื่องเกี่ยวกับที่ กทม.รับผิดชอบ เช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว การบริหารจัดการจราจรโดยใช้ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) กทม.ยินดีที่วันนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับ คณะกรรมาธิการฯ เรายินดีรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันทางออกให้ประชาชน

ทั้งนี้ ข้อมูลที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษา เช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว หรือการบริหารจัดการจราจรและขนส่งด้วยระบบ ITS สอดคล้องกับนโยบายของเราที่จะดำเนินการอยู่แล้ว

ทางด้าน พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่าปัญหาการจราจร ยังเป็นปัญหาหลักของ กทม. วันนี้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการจราจรโดยใช้ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ หรือ ITS อาทิ ใช้ในการควบคุมสัญญาณไฟจราจร การเรียกใช้บริการแท็กซี่ ที่จอดรถ ป้ายจราจรอัจฉริยะ รวมถึงการศึกษาเรื่องรถไฟฟสายสีเขียว เชื่อว่าผลการศึกษารวมถึงข้อมูลต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาจราจรให้กับประชาชน

สำหรับเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว คณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้มีข้อสรุปหรือข้อเสนอเป็นอย่างไร เป็นเพียงผลการศึกษา การรายงานตามข้อเท็จจริง ซึ่งข้อมูลหลายๆ อย่างตรงกับข้อมูลและแนวคิดของเรา ทำให้มีข้อมูลที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น ส่วนการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ขอหารือกับนายธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด หรือ “เคที” ก่อนหารือสภา กทม.ภายในสัปดาห์หน้า