เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเรื่องการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น จึงสมควรผ่อนคลายข้อจํากัด ในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ว่า ในส่วนของสถานศึกษายังให้ยึดแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งหากจัดการเรียนการสอนในสถานที่ปิด ก็ยังจำเป็นจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ แต่หากมีการจัดกิจรรมในที่โล่งแจ้ง ก็สามารถผ่อนปรนการสวมหน้ากากได้ ทั้งนี้ ตนยังเป็นห่วงเด็กเล็ก เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้.