เมื่อวันที่ 4 ส.ค. รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก หลังวันนี้ยอดผู้ป่วยโควิดสูงถึง 20,200 ราย และ เสียชีวิตเพิ่ม 188 ราย ความว่า บันทึกไว้เตือนความจำ นิว “นอม่อนนะจ๊ะ”…4 สิงหาคม 2564 วันแรกที่ตัวเลขเกินสองหมื่นคน…20,200… วันแรกที่ตัวเลขสูญเสีย 188… และเป็นวันแรกที่ไม่มีสีเขียว และสีขาว

ผลที่เห็นนั้นย่อมมาจากสามปัจจัยข้างต้น นโยบายและมาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ย่อมมาจากคำแนะนำ ปรึกษา และการตัดสินใจที่มิได้ใช้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมต่อสถานการณ์ ระบบบริหาร และวงวิชาการ จำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์