เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ศาลจังหวัดธัญบุรีได้ออกหมายจับ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน เเละนายพรหมศร วีระธรรมจารี หรือ ฟ้า เเละเเกนนำผู้ชุมนุมคนอื่นๆ รวม 8 คนจากกรณีกิจกรรมวาดสี และ การเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำกลุ่มทะลุฟ้า นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่​ ดาวดิน​ ที่ถูกควบคุมตัว หน้ากองบัญชาการตำรวจชายแดนภาค 1 เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา

โดยทางพนักงานสืบสวนสอบสวน สภ.คลองห้า​จ.ปทุมธานี โดยออกหมายจับในข้อหา 1.ความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองโดยผู้กระทำผิดเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดนั้น 2.ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ท่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน

3.ร่วมกันจัดให้มีการชุมนุม หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการแพร่โรคในพื้นที่ที่ประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 4.ร่วมกันกระทำการหรือดำเนินการใดๆ​ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุ ให้โรคติดต่ออันตรายหรือแพร่ระบาดออกไปและ 5.ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คนอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดปทุมธานี​ เรื่องมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019