เมื่อวันที่ 18 ก.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงความคืบหน้าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ในรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก หรือ LOTTERY 6 หรือ L6 และสลากเลข 3 หลัก หรือสลากตัวเลข 3 หลัก หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก หรือ NUMBERS 3 หรือ N3 ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพสังคมไทย และถูกต้องตามกฎหมาย

ทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสลากฯเกินราคา และกองสลาก กำลังให้ศึกษาข้อมูลรอบด้าน โดยเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 หลัก ที่จะเป็นสลากดิจิทัล ไม่มีการกำหนดหมายเลขสลากกำกับไว้ในระบบดิจิทัล ผู้ซื้อสามารถเลือกตัวเลขที่ตนเองต้องการได้ทุกหมายเลข ตั้งแต่ 000-999 จำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัลเท่านั้นและจัดสรรรางวัล เป็น 4 รางวัล ได้แก่รางวัลสามตรง (ตรงเลข-ตรงหลัก) คือ ตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลและหลักตรงกัน จะมีเงินรางวัล 30% รางวัลสามสลับหลัก (ตรงเลข-สลับหลัก) หรือโต๊ด โดยตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลแต่หลักสลับกัน มีเงินรางวัล 30% รางวัลสองตัวตรง (ตรงเลข-ตรงหลัก) คือ ตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลและหลักตรงกัน มีเงินรางวัล 39% และรางวัลพิเศษ มีเงินรางวัล 1%

จากการศึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางคณะกรรมการและทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความจริงใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและต้องการลดผลกระทบทางสังคมตามมาตรา 13 (7/1) พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ครบถ้วนและรอบด้านในทุกมิติ ทั้งข้อเสนอแนะ ข้อติชม

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นใน “โครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม เกี่ยวกับการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 65” ผ่านทางช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.-10 ส.ค.65 ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ช่องทางที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากฯ https://newlottery.glo.or.th ช่องทางที่ 2 ผ่านเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.publicconsultation.opm.go.th

ช่องทางที่ 3 ผ่านอีเมล์ของสำนักงานสลากฯ E-mail address : [email protected] หรือสามารถร่วมให้ข้อคิดเห็นในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ ในวันที่ 20 ก.ค.-จ.เชียงใหม่, วันที่ 24 ก.ค.-จ.ชลบุรี, วันที่ 27 ก.ค.-จ.ขอนแก่น, วันที่ 4 ส.ค.-จ.เลย, วันที่ 6 ส.ค.-จ. นครศรีธรรมราช และวันที่ 10 ส.ค. -กรุงเทพฯ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2528-8688, 0-2528-9555, 0-2528-9541-7, 0-2528-9503-7, 0-2528-9532-7 และ 0-2528-9511-23 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center หมายเลข 0-2528-9999 ในวันและเวลาทำการ

“สลากฯรูปแบบใหม่นี้ เป็นความพยายามของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาสลากฯเกินราคา และต้องการต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาการพนันนอกระบบอย่างเป็นระบบ ทั้งการพนันนอกระบบในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหนี้สินและปัญหาสังคมอื่นๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม โดยรัฐบาลต้องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลในการออกแบบแก้ไขปัญหานี้อย่างครอบคลุม ครบทุกมิติ เกิดผลดีมากที่สุดและลดผลกระทบให้น้อยที่สุด” น.ส.ทิพานัน กล่าว