วันนี้ (9 ส.ค.) รายงานข่าวจาก กูเกิล ประเทศไทย เปิดเผยว่า กูเกิล ประเทศไทย ได้เดินหน้าช่วยเหลือคนไทยด้วยการเพิ่มฟังก์ชันชุดคำถามและคำตอบบน Google Maps และ Seach เพื่อช่วยในการค้นหาจุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และจุดจำหน่ายชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ใช้ตรวจได้ตัวยตนเอง รวมทั้งกูเกิลยังได้เพิ่มหน้าเว็บไซต์รวบรวมองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ ที่รับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือเกี่ยวกับโควิด-19 อย่างเร่งด่วน นับเป็นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ Google.org ได้มอบเงินสนุบสนุนจำนวน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านบาท ให้กับองค์การยูนิเซฟและพันธมิตรในการขยายขอบเขตของการรับมือวิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับการทำงานของเพิ่มฟังก์ชันคำถามและคำตอบบน Maps และ Search นี้ จะเป็นแบบ Crowdsource ที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาแบ่งปันข้อมูลด้วยการตอบคำถามที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจุดบริการตรวจหาเชื้อและจุดจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 จากสถานพยาบาล และร้านขายยาในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการช่วยเหลือจากคนไทยทุกคน เพื่อให้ผู้ค้นหาสามารถหาจุดให้บริการและจำหน่ายชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใกล้ตัวบน Google Maps ได้ง่ายยิ่งขึ้น

โดยการใช้งานมีขั้นตอนดังนี้ เปิด Google หรือ Google Maps

-ค้นหาโรงพยาบาล และร้านขายยาที่คุณมีข้อมูลการบริการตรวจหาเชื้อและการจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19

-ใส่ข้อมูลใต้หัวข้อ “คำถามและคำตอบ” เรื่องข้อมูลชุดตรวจโควิด-19 ต่อไปนี้

โรงพยาบาล : ที่นี่มีให้บริการตรวจโควิดหรือไม่? หากมี ท่านทราบหรือไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ร้านขายยา : ที่นี่จำหน่ายชุดตรวจโควิดด้วยตนเองหรือไม่? หากมี ชุดตรวจราคาเท่าไหร่?

นอกจากนี้แล้วในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจำนวนมากจำเป็นต้องพึ่งพาการบริจาค และคนไทยก็เต็มใจช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถทำได้ และวันนี้ กูเกิล จึงเพิ่มหน้าเว็บไซต์เพื่อร่วมสนับสนุนการต่อสู้วิกฤติโควิด-19 เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ เพื่อที่องค์กรเหล่านั้นจะได้นำไปช่วยเหลือยังพื้นที่ที่มีความจำเป็นสูงสุดอย่างเร่งด่วน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและเชื่อถือได้นั้น กูเกิล ได้ให้ความสำคัญและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชนที่จำเป็นต้องเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและการดูแลผู้อื่นในทุกๆ แพลตฟอร์ม โดยการค้นหาข้อมูลบน Google Search นี้ เมื่อผู้ใช้งานมีคำถามเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ก็จะมีแผงข้อมูลที่แสดงข้อมูลอัพเดทล่าสุดเกี่ยวกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และผลข้างเคียงของวัคซีนปรากฏขึ้นมา นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน การดูแลตนเอง และการรักษาภายใต้แท็บการป้องกันและการรักษา (Prevention and Treatment) ในภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้และจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO)

ทั้งนี้กูเกิล ตระหนักดีว่ายังมีสิ่งอื่นที่ต้องทำอีกมากมาย และจะยังคงมุ่งมั่นทำทุกอย่างที่จะสามารถทำได้ เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองค์กรอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ทั่วประเทศไทยในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ต่อไป