เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 SCB สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 17 กรกฎาคม 2504) หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป* (แสดงเอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์)

โดยสามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

วันที่ 10 ส.ค.64-14 ส.ค.64 (เวลา 08.00-14.00 น.)

*ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : ผู้ติดตามไม่ได้สิทธิในการฉีด