เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)และ Mr. Nissim Assaf Cohen ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ( Business Development and Marketing Director) บริษัท Elbit Systems Ltd. ได้ร่วมกันลงนามในสัญญาซื้อขายอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง ระหว่าง กองทัพเรือ กับ บริษัท Elbit Systems Ltd. รัฐอิสราเอล ที่ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ

โดยสัญญาดังกล่าว เป็นการจัดหาระบบอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งแบบ HERMES 900 ในการปฏิบัติการเพื่อรักษาสิทธิและอำนาจอธิปไตยเหนืออาณาเขตทางทะเลของไทย และคุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเลเข้า – ออกประเทศไทยให้ได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ในการตรวจการณ์พื้นน้ำ พิสูจน์ทราบ ชี้เป้าพ้นระยะขอบฟ้า และโจมตีเป้าหมายได้ตามขีดความสามารถของระบบอาวุธ รวมทั้งช่วยเหลือในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล การบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลโดยติดตั้งประจำที่ทัพเรือภาคต่าง ๆ ตามที่ ทร. จะกำหนด ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,070 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 – 2568 ซึ่งระบบดังกล่าวได้ถูกใช้งานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 10 ประเทศ ได้แก่ อิสราเอล ชิลี เม็กซิโก โคลัมเบีย บราซิล สวิสเซอแลนด์ แคนาดา ฟิลิปปินส์ ไอซ์แลนด์ กรีซสิงคโปร์ และ UN