เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก อัยการสำนักงานพิเศษฝ่ายคดีอาญา 7 ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการประกันตัว นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” จำเลยที่ 7 ในคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูง มาตรา 112 หมายเลขดำ อ.287/2564 ซึ่งตกเป็นจำเลยร่วมกับนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ แกนนำคณะราษฎรและพวก รวม 22 คน

คำร้องเพิกถอนประกันระบุว่า คดีดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างสืบพยานโจท์และจำเลย เนื่องจากนายจตุภัทร์ จำเลยที่ 7 ใด้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณา และเมื่อวันที่ 23 เม.ย.2564 ศาลจึงได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่ 7 โดยมีหลักประกันและมีเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว โดยห้ามมิให้จำเลยที่ 7 ทำกิจกรรมที่จะทำความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และห้ามจำเลยที่ 7 เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

ต่อมาภายหลังจาก นายจตุภัทร์ จำเลยที่ 7 ซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ระหว่างวันที่ 20 ก.ค.-1 ส.ค.64 ได้เข้าร่วมชุมนุม ร่วมทำกิจกรรมปรากฏเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมโดยปรากฏความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ใช้เส้นทางสัญจรบนถนนที่จัดการชุมนุมซึ่งประชาชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมแต่อย่างใด พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยที่ 7 เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันชุมนุมโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ที่อาจเป็นสาเหตุในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หลายครั้งและอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหลายคดี โจทก์จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวของ นายจตุภัทร์ จำเลยที่ 7

ศาลได้พิเคราะห์คำร้องขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว ประกอบพยานหลักฐานตามเอกสารแนบท้ายคำร้องแล้ว เห็นว่า หลังจากที่นายจตุภัทร์ จำเลยที่ 7 ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว ก็มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อศาลอาญาว่าจะไม่ไปก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อบ้านเมืองอีก แต่จำเลยที่ 7 กลับมีพฤติการณ์ร่วมทำกิจกรรมทำให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเป็นอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้ใช้เส้นทางสัญจรถนนหลวง อีกทั้งในสถานการณ์ขณะนี้ที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หลายครั้งจริง จนจำเลยที่ 7 ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 8 ส.ค.64 ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นควรให้เพิกถอนการปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 7 โดยให้ออกหมายขังระหว่างพิจารณาคดีดังกล่าว และแจ้งคำสั่งให้ผู้ประกันจำเลยที่ 7 ทราบ.