เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นายเพทาย วัฒนศิริ ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. ประกอบไปด้วย 1) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (ประธาน กสทช.) 2) พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ (กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง) 3) ศาสตราจารย์ พิรงรอง รามสูต (กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์) 4) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ (กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) และ 5) รองศาสตราจารย์ ศุภัช ศุภชลาศัย (กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์) ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 สืบเนื่องมาจาก กสทช.ยังไม่พิจารณาอนุญาตการรวมธุรกิจระหว่าง TRUE กับ DTAC หรือพิจารณาล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันนี้ และศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคดีต่อไป

“ความล่าช้าของ กสทช. ที่ยังไม่พิจารณาการควบรวมทรู-ดีแทค ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ทั้งที่ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับการรวมธุรกิจกำหนดระยะเวลาไว้ชัดเจนว่าให้ดำเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอุนญาตยื่นต่อเลขาธิการ กสทช.” นายเพทาย กล่าวและว่า ในวันที่ 26 ต.ค. ตนจะเดินทางมายังศาลฯ อีกครั้ง เพื่อรับฟังว่าศาลจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่

อนึ่งก่อนหน้านี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ขออนุญาตดำเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ Class Action ยื่นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. เลขาธิการ สำนักงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. เป็นจำเลยร่วมกันรวม 7 ราย ในข้อหาละเมิด จงใจปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามกฎหมาย และขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการพิจารณารายงานการรวมธุรกิจของ True กับ Dtac และการมีมติรับแจ้งการรวมธุรกิจให้เป็นไปตามที่ประกาศ กสทช.กำหนดนั้น เป็นไปอย่างล่าช้า และไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งมีลักษณะจงใจปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ถือหุ้น บมจ.ทรูฯ ได้รับความเสียหายหรือละเลย ไม่คำนึงถึงประชาชนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะได้รับประโยชน์จากการเสนอซื้อหุ้นของบริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd ตามขั้นตอนการควบรวมธุรกิจ ทำให้โจทก์ และผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ.ทรูฯ ได้รับความเสียหาย