เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวถึงกรณีที่สมาคมศูนย์การค้าไทย (TSCA) ขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการ ขอผ่อนปรนให้ 4 ธุรกิจหลักที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของประชาชน สามารถเปิดให้บริการได้ในศูนย์การค้า ได้แก่ 1.ธนาคาร สถาบันการเงิน 2.ธุรกิจสื่อสาร ไอที 3.ร้านเบ็ดเตล็ด 4.ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น ว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เข้ามาทางกระทรวงสาธารณสุขแล้ว  และจะต้องพิจารณาว่ามีผลในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างไรในกลุ่มเฉพาะต่างๆ ที่จะขอผ่อนคลาย  อย่างไรก็ตาม มาตรการขณะนี้มีความเข้มข้นที่สุดแล้ว แต่ยังเป็นปัญหาอยู่

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน เรารับทราบความเดือดร้อนของประชาชนแต่ละกลุ่ม ในแต่ละสถานที่อยู่เสมอ รวมถึงต้องนำมามองในภาพรวมและภาพย่อย ก่อนจะตัดสินใจ ทั้งนี้ ศบค.ชุดใหญ่จะมีการประชุมในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 16 ส.ค.นี้ ซึ่งจะมีข้อสรุปกันในวันนั้น หากมีผลการประชุมเป็นอย่างไร จะแถลงข่าวให้ทราบต่อไป และจากนี้ไป เราจะนำเสนอชุดข้อมูลที่น่าสนใจในทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพื่อนำเสนอและวิเคราะห์ นำไปสู่ทิศทางการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน