นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของครบครัวชุณหะวัณ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ หลังจาก น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ หนึ่งในแกนนำคณะ Re-solution ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Tisana Choonhavan แจ้งข่าวเศร้า ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ ภริยาของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมแล้วจากการติดเชื้อโควิด-19 ในวัย 101 ปี นั้น

โควิดคร่า ‘ท่านผู้หญิงบุญเรือน’ ภริยา ‘พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ’ ในวัย101ปี

สำหรับท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ สกุลเดิม โสพจน์ เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2463 เป็นภริยาของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี และเป็นพระญาติฝ่ายพระชนนีในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ เป็นบุตรคนที่สามจากทั้งหมดสี่คนของ แช่ม โสพจน์ มีพี่น้องชื่อ ชื่น, สนิท และอำไพ (เดิมชื่อ: ทุเรียน) ตามลำดับ บิดาเป็นลูกพี่ลูกน้องทางพระชนนีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ท่านผู้หญิงบุญเรือนและพี่น้องทั้งหมดได้รับการอุปการะจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นผู้ติดตามเมื่อครั้งเดินทางไปโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ โดยโดยสารทางเรือจากปีนังเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2476 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร, พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระพี่เลี้ยงเนื่อง จินตดุล

ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจัดให้ท่านไปอยู่กับครอบครัวชาวสวิตเซอร์แลนด์ และไปศึกษาต่อที่โรงเรียนประจำสำหรับเด็กผู้หญิง

ท่านผู้หญิงบุญเรือนสำเร็จการศึกษาด้านการเลี้ยงเด็ก และตามเสด็จ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2481 เป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ และ ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ ถึงแก่อนิจกรรมจากการติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 01.38 น. ในวัย 101 ปี

ท่านผู้หญิงบุญเรือนสมรสกับพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนั้นผู้บังคับหมวดกองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 มีบุตรธิดาด้วยกันสองคน คือ

1.วาณี ชุณหะวัณ (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488) สมรสและหย่ากับร้อยโทระวี หงสประภาส มีธิดาหนึ่งคนคือ ปวีณา หงสประภาส

2.ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ (8 ตุลาคม พ.ศ. 2490–11 มิถุนายน พ.ศ. 2563) สมรสกับอโณทัย ชุณหะวัณ (สกุลเดิม จิตราวัฒน์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2532 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

พ.ศ. 2531 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

พ.ศ. 2533 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) (ฝ่ายใน)

พ.ศ. 2526 – เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1

พ.ศ. 2481 – เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 5 (อ.ป.ร.5)

ขอบคุณภาพประกอบ : Tisana Choonhavan