จากกรณีคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ กระทรวงศึกษาธิการ เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด รวมทั้ง ปวช./ปวส. รับเงินคนละ 2,000 บาทนั้น

ล่าสุด ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดให้นักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ การรับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท ได้แล้ว ผ่าน 3 ขั้นตอน ในเว็บไซต์>>https://student.edudev.in.th/<<

1.กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.หมายเลขประจำตัวนักเรียน
3.กรอกรหัสตัวเลขลงไป
หลังจากนั้นกดตรวจสอบข้อมูลได้ทันที…