วันที่ 16 ส.ค. นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวถึงกรณีมีการนำวัคซีนไฟเซอร์ไปฉีดให้กับบุคลภายนอก โดยบุคลากรของรพ.นบพิตำ ว่า จากการตรวจสอบว่าแพทย์หญิงที่กระทำการดังกล่าวได้มาพบ ก่อนยื่นใบลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว

จากการตรวจสอบพบว่า แพทย์หญิงคนดังกล่าวนำวัคซีนไปฉีดให้กับพี่สาวที่เป็นบุคคลภายนอกจริง โดยวันที่ฉีดนั้น มีการดึงเอาวัคซีนที่มีจำนวน 6 โด๊ส แต่สามารถแบ่งวัคซีนออกเป็น 7 โด๊ส ซึ่งจะต้องฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าไปฉีดคนนอก ถือเป็นการกระทำโดยพลการ จะต้องมีการสอบสวนตามขั้นตอนวินัยของข้าราชการต่อไป