วันที่ 18 ส.ค. นักเรียนในหมู่บ้านอุ้มผางคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 16 กิโลเมตร ในช่วงโควิด-19 ลำบาก ทำให้เด็ก ๆ ในหมู่บ้านต้องเดินขึ้นยอดเขาชื่อว่า “บอเหน่อแฉะเบล้อ” แปลเป็นภาษาไทยว่า กระทิงแทงปลวก ซึ่งเป็นจุดที่สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้เพียงแห่งเดียวของหมู่บ้านเพื่อเรียนหนังสือ โดยต้องเดินเท้าเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตรเพื่อไปเรียนออนไลน์ โดยเรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เพราะไม่สามารถลงไปเรียนในเมืองหรือไปอยู่ในเมืองได้ เนื่องจากผู้ปกครองเป็นห่วงลูกหลาน

สำหรับหมู่บ้านอุ้มผางคีนั้นอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวอำเภออุ้มผาง เป็นหมู่บ้านของชนเผ่า ส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญออาศัยมาอยู่หลายชั่วรุ่นในผืนแผ่นดินไทยแล้ว ที่ผ่านมาเมื่อมีการเรียนออนไลน์ เด็กบางคนจะอาศัยนอนหอพักเพื่อจะได้มีอินเทอร์เน็ตเรียนออนไลน์ได้ แต่ในหมู่บ้านนี้ไม่สามารถทำได้ เพราะห่างไกลตัวเมือง ผู้ปกครองกลัวลูกหลานติดเชื้อโควิด-19 ที่ระบาด ทางครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมจะแจกใบงานบางวิชา และเรียนออนไลน์ผสมผสานการเรียนรู้เป็นต้น