เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังนายสุชาติ ไปมีเรื่องตบหัวนายวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ในงานฌาปนกิจศพวัดทุ่งส่อหงษา เมื่อวันที่ 29 พ.ย. เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่

นายศรีสุวรณ กล่าวว่า กรณีดังกล่าว แม้นายสุชาติจะออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กและให้สัมภาษณ์ในลักษณะของการภาคเสธ แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา นายสุชาติ กลับเดินทางไปที่ สภ.สนามชัยเขต เพื่อรับทราบข้อหาทำร้ายร่างกาย และให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหา แสดงความจำนงขอเสียค่าปรับ 1 หมื่นบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการรับสารภาพและเสียค่าปรับ เป็นการยืนยันว่าได้กระทำความผิดจริง แม้จะเป็นคดีลหุโทษตามบทบัญญัติของกฎหมาย แต่ในทางจริยธรรมนั้น ไม่อาจยอมความกันได้ เพราะเป็นเรื่องที่ใหญ่หรือเหนือกว่ากฎหมาย เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม ซึ่งผู้ที่มีตำแหน่งสูงหนึ่งในอำนาจอธิปไตย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ กลับกระทำตัวและแสดงพฤติกรรมอันมิถูกต้องเหมาะสมต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งอย่างชัดเจนเยี่ยงนี้ อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหลายข้อ อาทิ ข้อ 6 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 15 ข้อ 17 ประกอบข้อ 23 ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดไว้

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงต้องนำความมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2560 ม.234(1) ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ม.28(1) ดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นว่า การกระทำหรือพฤติการณ์ดังกล่าว เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ หากวินิจฉัยว่าฝ่าฝืน ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อลงโทษ ตามครรลองของกฎหมายต่อไป.