เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 9 ธ.ค. นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พาตัวแทนลูกจ้างของ บริษัท เอ็นจีแอล ทรานสปอร์ต จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทของนายตู้ห่าว กว่า 30 คน จากผู้เสียหายทั้งหมดกว่า 500 คน ที่ถูกโกงไม่จ่ายเงินชดเชย และไม่ยอมคืนเงินประกัน ไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับ น.ส.ณัฐพร พิชยภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม. เขตพื้นที่ 10 (มีนบุรี)

นายนายเอกภพ กล่าวว่า ตนเป็นตัวแทนพาพนักงาน บริษัท เอ็นจีแอล ทรานสปอร์ต จํากัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานขับรถทัวร์ของบริษัทดังกล่าว ที่ถูกให้ออกจากงานยังไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยบริษัทดังกล่าว ทำธุรกิจเกี่ยวกับทัวร์รับส่งนักท่องเที่ยวชาวจีน มายังสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย แต่เมื่อช่วงปี 63 เกิดการระบาดของโควิด-19 บริษัทจึงมีมาตรการให้พนักงานหยุดงาน และสัญญาว่าจะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานครึ่งหนึ่งทุกเดือน แต่เมื่อเวลาพนักงานทุกคนก็ไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทตามสัญญา และมีการเรียกให้พนักงานทุกคนมาเขียนใบลาออกโดยไม่มีการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และไม่คืนเงินประกันที่ทางบริษัทเรียกเก็บจากพนักงานจำนวนเงิน 20,000 บาท ด้วย หลังจากได้ฟังเรื่องราวดังกล่าวแล้ว จึงได้ประสานมายังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม. เขตพื้นที่ 10 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดเข้าไกล่เกลี่ยเรื่องดังกล่าว

นายอารี ศรีรักษา อายุ 40 ปี พนักงานขับรถ บริษัทเอ็นจีแอล ทรานสปอร์ต จํากัด กล่าวว่า ตนเองได้เข้าทำงานที่บริษัทดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560 จนมาถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 ทางบริษัทได้มีการสั่งให้พนักงานขับรถทยอยกันหยุดงาน แต่ยังคงสถานภาพความเป็นพนักงานอยู่ จนมาถึงช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 2563 บริษัทได้จ่ายเงินเดือนให้ครึ่งหนึ่ง จากเงินเดือน 9,000 บาท หลังจากนั้น ก็ไม่ได้เงินเดือนอีกเลยจนถึงปัจจุบัน เมื่อทวงถามไปก็ไม่ได้รับคำตอบ จากนั้นบริษัทได้เรียกพนักงานทุกคนให้มาเขียนใบลาออกโดยสมัครใจ ไม่มีการจ่ายเงินชดเชยแต่อย่างใด และเงินประกัน 20,000 บาท ที่ทางบริษัทหักจากเงินเดือนของพนักงานก็ไม่ยอมคืนให้ ตนจึงมองว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นธรรมกับพนักงานทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเช่นกัน จึงอยากให้ทางบริษัทรับผิดชอบเงินเยียวยาตามกฎหมาย จึงเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับ เพจสายไหมต้องรอด

ด้าน นางสาวณัฐพร กล่าวว่า ในข้อเท็จจริงแล้ว บริษัทดังกล่าวได้ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แต่ตรงที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม. เขตพื้นที่ 10 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สะดวกกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่เดือดร้อนมายื่น ทางเราจึงจะเป็นตัวแทนรับเรื่องรวมถึงทำบันทึกข้อเท็จจริง และส่งต่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป เพื่อให้ได้รับความครอบคลุมและให้เกิดประโยชน์จากสิ่งที่ผู้ใช้แรงงานได้รับความเดือดร้อน ตามข้อเท็จจริงและตาม อำนาจหน้าที่ของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ใช้แรงงานกำหนดเอาไว้ และจะรีบดำเนินการให้ทราบผลภายใน 30 วัน