กลายเป็นปัญหาสำคัญที่หลายคนตระหนักและสนใจอย่างมากสำหรับปัญหาคอร์รัปชั่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทยเป็นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมายาวนาน และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน จึงควรสร้างสรรค์สังคมและร่วมกันขจัดปัญหาการคอร์รัปชั่นไปจากสังคมไทย โดยการปลูกฝังเยาวชนให้มีแนวความคิดที่รังเกียจและต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่สังคม จึงเกิดเป็นแคมเปญ “คนไทยไม่ทนคนโกง” เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ #พูดหยุดโกง #พูดไม่ทน ไม่ทนกับการโกงทุกรูปแบบ เป็นกระบอกเสียงในการปลุกจิตสำนึก กระตุ้นให้เกิดการช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมมิชอบ และสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่

งานนี้คนบันเทิงของไทย นำโดย บุ๋ม-ปนัดดา, แทค ภรัณยู, อ๊อฟ-ปองศักดิ์, ตูมตาม-ยุทธนา, ดีเจ มะตูม, ดีเจ ต้นหอม, ดีเจ นุ้ย, รัศมีแข, เมย์-พิชญ์นาฏ, แพท-ณปภา, จั๊กจั่น-อคัมย์สิริ, เชียร์-ฑิฆัมพร, กรีน-อัษฎาพร, โยเกิร์ต-ณัฐฐชาช์, ไม้-วฤษฎิ์, นิว-ชัยพล, ลี-ฐานัฐพ์, ลุค อิชิคาว่า, ก้าวหน้า-กิตติภัทร, เทอร์โบ-ชนกชนม์ และอีกมากมายหลายชีวิตได้ออกมาโพสต์รูปเกี่ยวกับการโกงต่างๆ อีกด้วย


บุ๋ม-ปนัดดา นักแสดงและพิธีกร ตัวแทนร่วมรณรงค์ เผยว่า “ในทุกวันนี้ที่เราเห็นข่าวแต่ละวัน บุ๋มรู้สึกจุกมากค่ะ พูดไม่ออกเลยที่เห็นการโกงกันซึ่งๆ หน้ายังเกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น การโกงงบประมาณเรื่องเสาไฟฟ้าที่เป็นข่าวอยู่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง เราสามารถเอางบประมาณส่วนนั้นนำมาพัฒนาประเทศได้อีกเยอะ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการศึกษา, สวัสดิภาพ หรือสุขภาพของประชาชน บุ๋มในฐานะตัวแทนของคนไทย อยากจะร่วมรณรงค์ ปลูกฝังทุกคนว่าอย่าเห็นด้วยกับการโกงทุกรูปแบบ”


อ๊อฟ-ปองศักดิ์ นักแสดงและศิลปิน เผยว่า “เรื่องของการโกงที่อ๊อฟไม่อยากให้มีในสังคมไทยหลังจากนี้ไป คือสิทธิในการเข้าถึงการรักษาด้านสุขภาพที่ไม่เท่าเทียมกัน อยากให้คิดว่าคนทุกคนมีสิทธิ มีเสียง มีความเป็นคนที่เท่าเทียมกัน อย่าใช้อภิสิทธิ์พิเศษทั้งในเรื่องของเงินและหน้าที่การงานมาอยู่เหนือประชาชนทั่วไป อยากให้คิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาลทุกรูปแบบ ควรจะมีการจัดลำดับก่อน-หลัง ด้วยความสุจริต หรือหากใครที่มีอาการป่วยที่หนักกว่าควรได้รับสิทธิการรักษาก่อน ถ้าหากทุกคนและทุกหน่วยงานช่วยกัน ปลุกจิตสำนึกร่วมกัน หยุดโกงจะทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ”