เมื่อวันที่ 21 ส.ค. น.ส.พัชรีพร ขาวประทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ตั้งอยู่หมู่ 7 ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้นำผู้สื่อข่าวไปดูการแก้ปัญหานักเรียนเรียนออนไลน์ ซึ่งได้แนวคิดและนโยบายจาก น.ส.พัชรี ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยรองผู้อำนวยการ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการเรียนออนไลน์ และออนแฮนด์ คือ ระบบส่งงาน อันดับแรกเด็กไม่มีมือถือในการเรียน ทางโรงเรียนระดมทุนจากโครงการ “อิ่มอุ่นทุนการศึกษาพี่ให้น้องสุทธาประมุข” ได้นำโทรศัพท์ไปแจกจ่ายให้นักเรียน พร้อมทั้งออกค่าอินเทอร์เน็ตให้ด้วย

แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกไม่น้อยที่ไม่มีโทรศัพท์ ทางโรงเรียนจึงได้ใช้วิธีการทำ “กล่องรักเรียน” ไปวางตามจุดต่างๆ เช่น ตลาด วัด ในจุดที่มีนักเรียนของโรงเรียนอยู่ เพื่อแจกใบงาน ตำราการเรียนการสอน ส่งไปถึงบ้านทางไปรษณีย์ เมื่อเด็กได้รับก็จะทำการบ้านแล้วนำไปใส่ใน “กล่องรักเรียน” ที่โรงเรียนนำไปวางเอาไว้เช่นที่ อบต.ลาดน้ำเค็ม วัดฤาชัย วัดหน้าโคก อนามัยลาดชะโด โรงเรียนวัดลาดชะโด ตลาดผักไห่ และอีกหลายแห่ง

โดยทุกวันครูจะแบ่งสายกันออกไปเก็บงานนักเรียนจากกล่องรักเรียนมาส่งที่หน้าโรงเรียน ทำการฆ่าเชื้อ ด้วยการพ่นน้ำยาและตากแดดก่อนนำไปคัดแยกแต่ละชั้นแต่ละวิชา ให้ครูนำไปตรวจแล้วสั่งงานใหม่ ซึ่งทำทุกวัน ทั้งนี้เพื่อที่จะไม่ให้เด็กต้องเดินทางหรือเข้ามาส่งงานที่โรงเรียน ที่สำคัญเด็กที่ไม่มีมือถือก็จะมีเอกสารจากโรงเรียนให้อ่านแล้วทำงานส่งมาเป็นการแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่ติดเชื้อก็จะมี “ถุงปันรัก” มีอาหารและของส่งไปให้ด้วย

ด.ช.ธีระเดช แซ่ว่าง อายุ 12 ขวบ นักเรียนชั้น ม.1 เปิดเผยว่า ตนเป็นเด็กวัดอมฤต เพิ่งเข้าเรียนปีแรกมาเจอปัญหาโควิด ทางโรงเรียนให้เรียนออนไลน์ ตนไม่มีโทรศัพท์ คุณครูก็หาโทรศัพท์มาให้ แล้วมาแนะนำการเรียนการสอนผ่านทางมือถือ รู้สึกดี เพราะเข้าใจเหมือนเรียนในห้องเรียน ครูจะให้ถามปัญหาได้ทั้งวัน และมีการเรียนทุกวัน ตนส่งงานทางไลน์ ส่วนเพื่อนที่ไม่มีมือถือ บ้านอยู่ในทุ่งก็ส่งงานผ่านกล่องรักเรียน ทำให้นักเรียนกับครูไม่ห่างกัน