เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดประจำวันว่า ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 19,014 ราย โดยแบ่งแต่ละภาคจะมียอดผู้ติดเชื้อดังนี้