เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงาน เว็บไซต์กองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.)-ผู้กำกับการ (ผกก.) วาระประจำปี 2565 คำสั่ง ตร.ที่ 23/2566 จำนวน 559 ราย คำสั่งที่ 24/2566 จำนวน 545 ราย คำสั่งที่ 25/2566 จำนวน 545 ราย และคำสั่งที่ 26/2566 จำนวน 544 ราย โดยมีรายชื่อข้าราชการตำรวจทั้งเลื่อนขึ้นและโยกสลับรวมทั้งหมด 2,193 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจสามารถตรวจสอบรายชื่อและติดตามดูรายละเอียดการแต่งตั้งได้ที่เว็บไซต์กองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถตรวจสอบคำสั่งผ่าน แอพพลิเคชั่น “แทนใจ” และให้ไปรายงานตัวที่หน่วยตามที่ได้รับการแต่งตั้งภายใน 5 วัน นับแต่รับทราบคำสั่ง โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป

สำหรับรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง ผบก.สอท.1 โยกเป็น รอง ผบก.สอท.5, พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร โยกเป็น รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร, พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี รอง ผบก.น.8 โยกเป็นรอง ผบก.น.1, พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม รอง ผบก.อก.บช.ก. โยกเป็น รอง ผบก.รฟ., พ.ต.อ.ชณาวิน พวงเพชร รอง ผบก.อก.บช.น. โยกเป็นรอง ผบก.น.3, พ.ต.อ.ณรัช มูลศาสตรสาทร รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี โยกเป็น รอง ผบก.น.4, พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี โยกเป็น รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท

พ.ต.อ.จักรกริศน์ โฉสูงเนิน ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.น. ขึ้นเป็น รอง ผบก.ผก., พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผกก.สน.ทองหล่อ ขึ้นเป็น รอง ผบก.ปคม., พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน ผกก.สน.บางยี่เรือ ขึ้นเป็น รอง ผบก.อก.บช.น., พ.ต.อ.เด่นหล้า รัตนกิจ ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. ขึ้นเป็น รอง ผบก.สปพ., พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น ผกก.2 บก.ป. ขึ้นเป็นรอง ผบก.ป., พ.ต.อ.ภาสกร รัตนปนัดา ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 ขึ้นเป็นรอง ผบก.ตม.1, พ.ต.อ.อลงกรณ์ ศิริสงคราม ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. ขึ้นเป็น รอง ผบก.ภ.จว.สตูล, พ.ต.อ.บวรภพ สุนทรเลขา ผกก.สน.พญาไท โยกเป็น ผกก.ตม.จว.ตาก, ว่าที่ พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ปทุมวัน โยกเป็น ผกก.สน.ทองหล่อ

พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร ผกก.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 โยกเป็น ผกก.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3, สายตรง ผบ.ตร. พ.ต.อ.กฤษดา มานะวงศ์สกุล ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ โยกเป็น ผกก.4 บก.สอท.1, พ.ต.อ.กันตภณ โพธิ์อ๊ะ ผกก.สน.วังทองหลาง โยกเป็น ผกก.สน.ยานนาวา, พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.บวรมงคล โยกเป็น ผกก.สน.วังทองหลาง, พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 โยกเป็น ผกก.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3, พ.ต.อ.คงศักดิ์ ปานน้อย ผกก.ฝ่ายฝึกอบรม สฝจ. โยกเป็น ผกก.สน.บางกอกใหญ่, ว่าที่ พ.ต.อ.คมเทพ เปาอินทร์ ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. โยกเป็น ผกก.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา,

พ.ต.อ.กุลชาต กุลชัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี โยกเป็น ผกก.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง, ว่าที่ พ.ต.อ.ไกรฤกษ์ งามศรีอ่อน ผกก.สภ.เกาะเต่า โยกเป็น ผกก.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี, พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปอศ. โยกเป็น ผกก.1 บก.ปคบ., ว่าที่ พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผกก.ฝอ.บก.จร. โยกเป็น ผกก.สน.ตลาดพลู, ว่าที่ พ.ต.อ.ธนา มะลิงาม ผกก.สน.ตลาดพล โยกเป็น ผกก.สน.บางยี่เรือ พ.ต.ท.หญิง จุฬนี สว่างลาภวงศ์ รอง ผกก.ฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสารสนเทศ สท. ขึ้นเป็น ผกก.ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง สท. ทีมงานประชาสัมพันธ์ ผบ.ตร.

ส่วน พ.ต.อ.กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ที่ถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีกรณีเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาคดีบุกทวงหนี้วิลล่าหรูกลางเมืองพัทยา โยกเป็นรอง ผบก.อก.ภ.4, พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ รอง ผบก.น.6 ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีปล่อยหรูคดีตู้ห่าว โยกเป็น รอง ผบก.ผอ. ยังมีชื่ออยู่ในคำสั่ง เพราะคำสั่ง (ตามเลขหนังสือ) ออกก่อนให้ออกจากราชการ

เช็กรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่..