เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 ม.ค. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ได้แจ้งต่อนายทะเบียน เมื่อวันที่ 12 ม.ค.66 ลาออกจาก ส.ส. เช่นเดียวกันนายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง ได้แจ้งต่อนายทะเบียน เมื่อวันที่ 17 ม.ค.66 ทำให้สมาชิกภาพความเป็น ส.ส.นั้นสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จำนวน ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้จนถึงปัจจุบัน คือ 432 คน

จากนั้นที่ประชุมเวลา 10.45 น. ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … วาระ2 มาตรา 11 ต่อจากการประชุมเมื่อคราวที่แล้วที่สภาล่ม โดยนายสุชาติได้สั่งให้ลงมติทันที เนื่องจากได้มีการอภิปรายครบไปแล้วตั้งแต่คราวก่อน แต่ปรากฏว่าเมื่อกดออดเพื่อเช็กองค์ประชุมก่อนลงมติก็ต้องใช้เวลาถึง 20 นาที กว่าองค์ประชุมจะครบ

ต่อมา นายสุชาติดำเนินการให้ที่ประชุมลงมติมาตราดังกล่าว และประกาศผลการลงมติว่า มีจำนวนผู้ลงมติ 203 คน แบ่งเป็นเห็นด้วย 174 ไม่เห็นด้วย 4 งดออกเสียง 24 ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง ถือว่าจำนวนผู้ลงมติไม่ถึง 216 คน ซึ่งศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาว่าการลงมตินั้น องค์ประชุมจะต้องครบด้วย เพราะฉะนั้นการลงมติครั้งนี้ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม จึงขอปิดการประชุม ในเวลา 11.12 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เปิดประชุมมาไม่ถึง 2 ชม. ก็เกิดปัญหาเรื่ององค์ประชุมและในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ถือว่าสภาล่มองค์ประชุมไม่ครบ โดยสภาล่มติดต่อกันทุกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4.