เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี” โพสต์ภาพ พร้อมข้อความระบุว่า “เพิ่ม โรคความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคชีนโควิด19 เนื่องจาก ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีรายงานเสียชีวิตจากโรคโควิดมากเป็นอันดับ 1 เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า เมื่อคนป่วยกลุ่มนี้ติดเชื้อโควิด 19 จะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ร้อยละ 17 ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบร้อยละ 7 ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวร้อยละ 9 และทำให้เกิดภาวะหัวใจวายในที่สุด จึงจำเป็นต้องรับการฉีดวัคซีนโควิด 19

อ้างอิง กรมควบคุมโรค ย้ำเตือน “กลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง” ให้รีบฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ขอให้กินยาคุมระดับความดันให้ดี https://is.gd/XjaYFz โดยเลือกจองเป็น โรคหัวใจและหลอดเลือด “นนท์พร้อม Pfizer Day” เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer วันที่ 21- 24 ส.ค. 64 นัดฉีดวัคซีนวันที่ 25,28,29,30 ส.ค. 64 ลงทะเบียนที่ www.นนท์พร้อม.com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/…/content…/phyzer-l2

โดยมีรายละเอียดการลงทะเบียนดังนี้ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer ภายในวันที่ 24 ส.ค. 64 เวลา 19:00 น. นัดฉีดวัคซีนวันที่ 25,28,29,30 ส.ค.64 สถานที่ 1. Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 25, 30 ส.ค. วันละ 9,000 คน 2. MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 28, 29 ส.ค. วันละ 9,000 คน กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน ต่อไปนี้ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง) กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง (ต้องนำหลักฐานมาแสดง ได้แก่ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ หรือยาประจำตัวที่มีฉลากยา ระบุชื่อสถานพยาบาลผู้สั่งจ่าย และชื่อผู้ป่วยตรงตามผู้มารับวัคซีน)

นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป เด็กอายุ 12-17 ปี (เกิดในปี 2547-2552) เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น โดยนิยามโรคอ้วนในเด็ก หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร หรือ เด็กอายุ 12-13 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป เด็กอายุ 13-15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป เด็กอายุ 15-17 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 3) โรคไตวายเรื้อรัง 4) โรคหลอดเลือดสมอง 5) โรคมะเร็งทุกชนิด 6) โรคเบาหวาน 7) โรคอ้วน เฉพาะเงื่อนไขกลุ่ม เฉพาะ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ตั้งครรภ์ อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์, กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และ เด็กอายุ 12-17 ปี (เกิดในปี 2547-2552) เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง จะมีสนามฉีด วันที่นัดฉีด และจำนวนที่สามารถรับนัดได้ ดังนี้

MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 28 ส.ค. 64 (คงเหลือ 2,421)
MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 29 ส.ค. 64 (คงเหลือ 4,975)
Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 25 ส.ค. 64 (คงเหลือ 1,310)
Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 30 ส.ค. 64 (คงเหลือ 2,063)

หมายเหตุ เงื่อนไขนี้ เฉพาะ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ตั้งครรภ์ อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์, กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และ เด็กอายุ 12-17 ปี (เกิดในปี 2547-2552) เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง เท่านั้น

ผู้ที่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับวัคซีน Pfizer ให้ดำเนินการดังนี้ 1. กรณีเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ (ไม่เคยลงทะเบียนในระบบ นนท์พร้อมมาก่อน) ให้คลิกเมนู “ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19” โดย เลือกสนามฉีดเป็น “เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน” หรือ “เวสต์เกต ฮอลล์ เซ็นทรัลเวสต์เกต” เพื่อรับวัคซีน Pfizer 2. กรณีผู้ลงทะเบียนเดิมในระบบ “นนท์พร้อม” ที่เลือกสนามฉีด “เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน” หรือ “เวสต์เกต ฮอลล์ เซ็นทรัลเวสต์เกต” ให้เลือกเมนู “ตรวจสอบรายชื่อ” เพื่อทำการตรวจสอบและยืนยันนัดเพื่อรับ Pfizer (กลุ่มเป้าหมายที่เลือกสนามเดอะมอลล์และเวสเกต) 3. กรณีผู้ลงทะเบียนเดิมในระบบ “นนท์พร้อม” ที่เลือกสนามฉีด “แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซนทรัลแจ้งวัฒนะ” หรือ “หอประชุมวัดไทรใหญ่” หากท่านเข้าเงื่อนไขในการรับวัคซีน Pfizer ให้ทำการยกเลิกสิทธิ์เดิม และทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยเลือกสนามฉีดเป็น “เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน” หรือ “เวสต์เกต ฮอลล์ เซ็นทรัลเวสต์เกต” เพื่อรับวัคซีน Pfizer

คำเตือน: หากท่านไม่เข้าเงื่อนไข แต่ทำการยกเลิก และลงทะเบียนใหม่เพื่อรับสิทธิ์ Pfizer และผลการตรวจสอบในวันนัดฉีดวัคซีนปรากฏว่าท่านไม่ได้เข้าเงื่อนไขดังข้างต้น ท่านจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในนัดฉีด Pfizer และรายชื่อของท่านจะไปปรากฏในลำดับต่อท้ายผู้ลงทะเบียนในสนามฉีดที่เลือก

ขอบคุณข้อมูล – ภาพ เพจ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี”