เมื่อวันที่ 24 ส.ค.  เวลา 11.30 น. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร. วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันแถลงข่าว “พบสายพันธุ์ย่อยของเดลตาในไทย” โดยนพ.ศุภกิจ กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการตรวจเชื้อพบภาพรวมทั่งประเทศ เป็นสายพันธุ์เดลต้า 92.9% ส่วนกทม. 97 %  อย่างไรก็ตามปัจจุบันตรวจพบทุกจังหวัดของประเทศไทย ทั้งนี้ กรมวิทย์ฯ มีการตรวจพันธุ์กรรมทั้งตัวพบการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ต้องจับตาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่  

ด้าน ดร. วสันต์ กล่าวว่า ทั่วโลกมีการจัดระเบียบสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด -19 และมีการศึกษาวิวัฒนาการของไวรัสเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละตำแหน่ง ดูการกลายพันธุ์เรื่อยๆ พบว่าเชื้อเดลต้ากลายพันธุ์หลุดออกมากกว่า 60 ตำแหน่ง จาก 30,000 ตำแหน่ง มีการแพร่ระหว่างคนสู่คนมาก มีสายพันธุ์ย่อยของเดลต้าเยอะ AY .1- AY.22 มีการขยายไป 20 สายพันธุ์ย่อย สำหรับข้อมูลเฉพาะประเทศไทย เดลตาพบสายพันธุ์ย่อย AY.4 พบที่จังหวัดปทุมธยานี  4 ราย สายพันธุ์ย่อย AY.6 พบในประเทศไทย แต่ไม่ได้ระบุพื้นที่ที่พบ 1 ราย สายพันธุ์ย่อย AY .10 พบในกทม. 1 ราย และสายพันธุ์ย่อย AY 12 พบที่ กทม.ย่านพญาไท 1 ราย ทั้งนี้ต้องจับตาว่าจะเพิ่มขึ้นมากหรือไม่ โดยไทยต้องจับตา AY .4  เพราะพบค่อนข้างมาก

เมื่อศึกษาต้นตระกูลของเชื้อกลายพันธุ์ย่อยในไทยว่าเป็นลูกหลานของสายพันธุ์เดลต้าที่มีในไทยอยู่แล้ว ทั้งนี้บรรดาสายพันธุ์ย่อย ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ว่าจะดื้อต่อวัคซีนแต่อย่างใด  ซึ่งต้องจับตากันต่อไปว่าเชื้อจะมีการกลายพันธุ์หลบวัคซีนหรือไม่ ส่วนเรื่องการส่งผลต่ออาการหรือการรักษานั้นขอชี้แจงว่าการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหน การรักษายังเหมือนกัน ย้ำว่ายังไม่ใช่สายพันธุ์ไทย

นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผอ.สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กล่าวว่า สายพันธุ์เดลตามีการอัพเดตตลอด ล่าสุดอัพเดตข้อมูล 9 ส.ค. ทราบว่ามีสายพันธุ์ย่อย AY 20 กว่าตัว แต่ยังไม่พบเชื้อเดลต้าพลัสที่เจอในอินเดีย ทั้งนี้สายพันธุ์ย่อยที่พบในไทยมีการกลายพันธุ์จำเพาะแต่ละสายพันธุ์ โดยจากการถอดรหัสพันธุ์กรรมทั้งตัว 1,955 ตัวอย่าง สุ่มตรวจตั้งแต่ พ.ค. 64 พบว่าเป็นอัลฟา 71% เดลตา 23 % ล่าสุด AY4 พบ 9 ตัวอย่าง พบมากสุดที่ปทุมธานี 4 ตัวอย่าง บุรีรัมย์ กำแพงเพชร เชียงใหม่ สมุทรปราการ และชลบุรี จังหวัดละ 1 ตัวอย่าง AY .6  พบ 1 ราย ที่ กทม. AY .10 พบ 1 ตัวอย่างที่กทม. และ AY .12 พบ ที่สุราษฎรธานี 2 ตัวอย่าง และกทม. 1 ตัวอย่าง  ทั้งหมดพบตั้งแต่มิ.ย.- ส.ค. ดังนั้นต้องเฝ้าระวังต่อ เพราะยังไม่ทราบว่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่ยังไม่มีการกระจายไปทั่ว จากนี้กรมวิทย์ฯ จะถอดรหัสจนสิ้นปี 64 ตั้งเป้า 6 พันตัวอย่าง..