เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงาน เว็บไซต์กองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้กำกับ (รอง ผกก.)-สารวัตร (สว.) วาระประจำปี 2565 คำสั่งตร. รพ.ตร.ที่ 81-84/2566 จำนวน 175 ราย คำสั่ง บช.ทท. ที่ 177-178/2566 จำนวน 78 ราย คำสั่ง ตชด.ที่ 25/2566 จำนวน 150 ราย และคำสั่ง สทส.ที่ 8/2566 จำนวน 17 ราย คำสั่ง รร.นรต.ที่ 47/2566 จำนวน 60 ราย คำสั่ง บช.ศ. ที่ 9/2566 จำนวน 55 ราย คำสั่ง ศพฐ. ที่ 24-26/2566 จำนวน 150 คน โดยมีรายชื่อข้าราชการตำรวจทั้งเลื่อนขึ้นและโยกสลับรวมทั้งหมด 4,404 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจสามารถตรวจสอบรายชื่อและติดตามดูรายละเอียดการแต่งตั้งได้ที่เว็บไซต์กองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถตรวจสอบคำสั่งผ่าน แอปพลิเคชัน “แทนใจ” และให้ไปรายงานตัวที่หน่วยตามที่ได้รับการแต่งตั้งนับแต่รับทราบคำสั่ง โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.2566 เป็นต้นไป.

เช็กที่นี่ คลิก