สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 4 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 5,916 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 5,877 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 39 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,404 ราย หายป่วยสะสม 193,477 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 254,204 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 44 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2,226 ราย