เมื่อวันที่ 27 ส.ค. เว็บไซต์สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับภารกิจควบคุมฝูงชน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ดังนี้

1.พัดลมต่างๆ จำนวน 50 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิคซ์ตี้ไนน์กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 127,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

2.เครื่องขยายเสถียรภาพสูง จำนวน 188 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิคซ์ตี้ไนน์กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 763,280 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

3.แผงด้านข้างยานพาหนะ จำนวน 11,978 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 38,329,600 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

4.กระบองปราบจราจล จำนวน 465 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 860,250 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

5.โทรโข่ง จำนวน 4 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิคซ์ตี้ไนน์กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10,440 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

6.กรวยจราจรหรือที่ลากแนวเส้น จำนวน 12,606 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,899,380 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

7.กระเป๋าสะพายหลัง จำนวน 9,930 ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 14,895,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

8.กระบองเรืองแสง จำนวน 310 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิคซ์ตี้ไนน์กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 108,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง