จากกรณี “ประกันสังคม” โอนเงินเยียวยาให้นายจ้าง แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาล พร้อมทั้งมีไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวของผู้ประกันตนที่จะได้รับเงิน 5,000 บาท ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

สำหรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 กระทรวงแรงงาน และ สำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงไทม์ไลน์ไปแล้วว่า ม.40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด มีจำนวน 4.5 ล้านคน ทำการโอนระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 วันละ 2 ล้านคน จากนั้นวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โอนที่เหลืออีก 5 แสนคน เป็นเงิน 22,482 ล้านบาทโดยผู้สมัครจะต้องส่งเงินสมทบเพื่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยสมบูรณ์ ก่อนวันที่ 24 สิงหาคมนี้ พร้อมรอรับสิทธิเยียวยาจากรัฐบาลรายละ 5,000 บาท ต่อคน

หากเช็กแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน ท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากผูกพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยา พร้อมเช็กสิทธิได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.sso.go.th

ทั้งนี้ หากตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ได้สิทธิเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้ประกันตนต้องติดตาม “ประกันสังคม” ซึ่งจะเปิดให้ ทบทวนสิทธิ ช่วงเดือนกันยายนนี้ แต่หากกรณียังไม่ได้เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 นั้น ทางประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให้คำตอบเบื้องต้นว่า..

ผู้ประกันตนมาตรา 40 เมื่อสมัครแล้วและได้มีการชำระเงินสมทบถือว่าเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ แนะนำให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ รอการตรวจสอบภายหลัง หรือแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนตรวจสอบได้ที่ Inbox facebook หรือ live chat บนเว็บไซต์ประกันสังคม สำหรับช่องทางระบบสนทนาออนไลน์ รบกวนรอสนทนากับเจ้าหน้าที่ตามลำดับ..