นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงกรณีมีผู้เอาประกันหลายร้อยราย บุกบริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่งเพื่อทวงค่าเคลมประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบว่า คปภ.ได้รับทราบเรื่อง และมีการส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งพบว่าหลายแห่งกำลังมีการปรับระบบภายในเพื่อจ่ายเคลมให้เร็วขึ้น และบางรายที่มีการทำเรื่องนัดล่วงหน้าบริษัทก็สามารถจ่ายค่าเคลมได้ทันที แต่บางส่วนที่เป็นรายใหม่ก็อาจต้องรอ

ส่อวุ่น!ลูกค้าฮือบุก‘บ.ประกันภัย’ ปมเคลมประกันโควิดรอนาน ไม่ได้ค่าสินไหม

ที่สำคัญ คปภ.ได้ออกคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาการเคลมล่าช้า มีผลตั้งแต่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้บริษัทที่มีปัญหาเรียกร้องการจ่ายเคลมตั้งแต่ 100 เรื่องขึ้นไป ต้องจัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องเรียกร้องเคลมโควิดขึ้นมา และกำหนดให้ตรวจสอบเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมให้เสร็จใน 3 วัน หากเอกสารครบถ้วนต้องจ่ายเคลมภายใน 15 วัน แต่ถ้าไม่ครบต้องรีบแจ้งผู้เอาประกันภัยภายในเดียวกับที่ตรวจ และให้จ่ายหลังจากนั้นภายใน 15 วันหลังยื่นเอกสารแล้ว ส่วนในกรณีมีปัญหาการตีความและหาข้อยุติไม่ได้ ให้บริษัทประกันเสนอความเห็นต่อ คปภ. ภายใน 7 วัน รวมถึงรายงานผลทุก 15 วัน ซึ่ง คปภ.ได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ 4 ชุด มาช่วยพิจารณาประกันในส่วนเจอจ่ายจบ ค่าชดเชยรายวัน ค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆ เป็นการเฉพาะ รวมถึงหากพบล่าช้าเกิน 15 วัน และเข้าข่ายประวิงเวลาก็จะใช้กฎหมายเล่นงาน

นายสุทธิพล กล่าวว่า คปภ.ยังได้เข้าไปตรวจสอบความเสี่ยงของบริษัท และจะมีการผ่อนเกณฑ์กำกับดูแลชั่วคราว เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถจ่ายเคลมประกันโควิดถึงมือประชาชนได้รวดเร็วขึ้น เพราะที่ผ่านมายอมรับว่ายอดเคลมเข้ามาค่อนข้างมาก วันหนึ่งนับพันรายทำให้อาจมีปัญหาดำเนินการ ซึ่ง คปภ.พยายามเข้าอุดรอยรั่วต่างๆ เพื่อดูแลประชาชนให้ได้ประโยชน์ที่สุด แต่ยืนยันว่าภาพรวมบริษัทประกันภัยยังมีความแข็งแกร่ง และไม่พบมีความเสี่ยงในเชิงระบบ