เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 66 นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ ในเฟซบุ๊กว่านี่ใช่ไหม คือ ความแตกต่างระหว่าง 2 พรรคนำฝ่ายเสรีนิยม ความแตกต่างระหว่าง เสรีนิยมในแบบเพื่อไทย VS เสรีนิยมในแบบก้าวไกล คือ

1) ก้าวไกลเน้นนโยบายด้านการเมืองนำหน้าเศรษฐกิจ เพื่อไทยเน้นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องต้องมาก่อน แล้วค่อยไปแตะประเด็นที่อ่อนไหวทางการเมือง

2) ก้าวไกลใจเร็ว ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทันที แม้จะต้องเสี่ยงกับความขัดแย้งแตกแยกก็พร้อมชน ส่วนเพื่อไทยต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติและปลอดภัย แต่ต้องมีประสิทธิภาพสูง พร้อมยืดหยุ่นและให้เวลากับคนเห็นต่างให้ประนีประนอมทางความคิดเข้าหากัน แม้จะช้าหน่อยก็อดทนคอยได้

3) ก้าวไกลเน้นรัฐสวัสดิการ เพื่อไทยเน้นประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการทำมาหากินและการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะการใช้จ่ายภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล รดน้ำที่ราก เพื่อให้ประชาชนสามารถลุกขึ้นมายืนบนขาของตัวเองได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

แต่ทั้ง 2 พรรค มีความเหมือนกันคือ เชื่อมั่นในความเท่าเทียมเสมอภาคกัน ยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตย เคารพการตัดสินใจของเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน น้อมรับฟังคำวิจารณ์ของเสียงส่วนน้อย ขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง