จากกรณีที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนประชาชนสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก Moderna (โมเดอร์นา) โดยเริ่มสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 สำหรับค่าวัคซีน+ค่าบริการฉีด ราคา 1,500 บาทต่อโด๊ส วัคซีนมีจำนวนจำกัด

ล่าสุดวันที่ 5 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเปิดระบบให้ประชาชนเข้าไปลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก ตั้งแต่เวลา 08.30 น. มีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบล่มเข้าหน้าเว็บไซต์ไม่ได้ ผ่านไปประมาณ 4 นาที บางคนที่เข้าหน้าเว็บได้ ได้รับข้อความแจ้งว่า คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขณะนี้ระบบได้รับการสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกโมเดอร์นาครบเต็มจำนวนแล้ว หากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัคซีนเพิ่มเติมจะเปิดให้ของเพิ่มในอนาคต จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป