เมื่อวันที่ 3 ก.ย. เชื่อว่าหลายคนคงถึงกับเฮลั่น โดยเฉพาะคนมีบ้านอยู่ต่างจังหวัด หลังจากรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ จะได้กลับบ้านซะที โดยเฉพาะคนที่นั่งเครื่องบินกลับบ้านต่างจังหวัด ล่าสุดสายการบิน “แอร์เอเชีย” ได้ประกาศกลับมาให้บริการบินเส้นทางภายในประเทศอีกครั้ง โดยจะเริ่มเปิดให้บริการบินตรงจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม ร้อยเอ็ด นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 นี้ ภายใต้มาตรการป้องกัน “โควิด-19”

ทั้งนี้สายการบิน “แอร์เอเชีย” ได้ออกประกาศข้อปฏิบัติระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบิน ผู้โดยสารทุกท่านต้องสวม “หน้ากากอนามัย” ตลอดการเดินทาง และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) และ องค์การอนามัยโลก (WHO) สายการบินฯ จะไม่อนุญาตให้สวมใส่หน้ากากฯ ชนิดที่มีวาล์วระบายอากาศ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ตามที่กำหนด