สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ว่า กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ประกาศการเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่สาม หรือบูสเตอร์ เพื่อเพิ่มการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน โดยจะเริ่มจากกลุ่มเปราะบางก่อน คือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ผู้สูงอายุตามสถานสงเคราะห์ และผู้ดูแล และผู้ป่วยด้วยภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ "ระดับกลางจนถึงรุนแรง"
แม้รายงานยังไม่ได้ระบุชัดเจน ว่ากำหนดการฉีดวัคซีนเข็มสามให้แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าวจะเริ่มเมื่อใด แต่น่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้ โดยการรับวัคซีนเข็มที่สามซึ่งจะยังคงเป็นวัคซีนแบบเอ็มอาร์เอ็นเอ ที่ปัจจุบันสิงคโปร์ใช้งานของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และโมเดอร์นา ควรเกิดขึ้นภายในเวลาประมาณ 6-9 เดือน หลังการรับวัคซีนครบสองเข็ม ทั้งนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในสิงคโปร์รับวัคซีนครบแล้ว ตั้งแต่เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา.

เครดิตภาพ : REUTERS