เมื่อวันที่ 5 ก.ย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนขอรับวัคซีนที่บ้าน สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในจังหวัดนนทบุรี รอบที่ 1 ระยะเวลา วันที่ 5-11 กันยายน 2564

เงื่อนไข
-ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีน 1 เข็ม
-ไม่สะดวกเดินทางไปรับวัคซีน เนื่องจากสภาพทางร่างกาย
-พักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เท่านั้น
-วัคซีนที่ได้รับ กรณีเข็มแรก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว จะได้รับวัคซีนเป็น AstraZeneca 2 เข็ม หากไม่เข้าเงื่อนไข จะเป็นสูตรสลับ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดและจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร)

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/aAkkh2Ukq4cpGqty6
‼️โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อรอติดต่อกลับจาก ทีมหมอครอบครัว (3 หมอ) หรือ รพ.สต.ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อนัดหมายในการฉีดวัคซีน

หมายเหตุ : เมื่อลงทะเบียนแล้ว จำเป็นต้องรอนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนระยะหนึ่ง เนื่องจาก วัคซีน 1 ขวด ใช้ฉีดได้หลายคน