เมื่อวันที่ 6 ก.ย. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก กรณี สำนักข่าวแห่งหนึ่งรายงานข่าวว่า หมอธีระวัฒน์ สวน ประยุทธ์ ปมร้อน ไทยผลิตวัคซีนต้านโควิดได้แล้ว แต่รัฐบาลไม่สนับสนุน โดยได้ชี้แจงว่า

“ไม่เคยพูดดังกล่าวใดๆทั้งสิ้นครับ หมอเองก็อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัคซีนในขณะนี้ในประเทศไทย คนไทยก็รับทราบดีว่าคณะแพทยศาสตร์จุฬาก็กำลังพัฒนาและผลิตรวมกระทั่งถึงที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬาก็กำลังทำเช่นกันคือวัคซีนใบยาและทั้งหมดนี้รัฐบาลให้การสนับสนุนทั้งสิ้น

นอกจากนั้นยังมีวัคซีนจากหลายสถาบันทั้งองค์การเภสัชกรรมเองจากทาง ไบโอเทต และหลายแห่ง คนไทยทุกคนร่วมใจและสนับสนุนในการยืนด้วยขาตนเองและรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนแล้วโดยผ่านทางสำนักวัคซีน”..

ขอบคุณภาพประกอบ : ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha