เมื่อวันที่ 6 ก.ย. สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ หรือ “ท่านจันทร์” สำนักสันติอโศก ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “เพาะพุทธ จันทเสฏโฐ” ระบุว่า

พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ และพระมหาสมปอง ทั้งสองท่านนี้ เป็นที่รู้จักของข้าพเจ้า(ท่านจันทร์) เคยร่วมงานกัน เคยบิณฑบาตด้วยกัน เคยพำนักห้องเดียวกัน เคยซ้อน จยย.คันเดียวกัน และมีความรู้สึกดีๆต่อกัน

แม้เราจะอยู่ตรงข้ามทางความคิดกันในบางเรื่องก็ตาม ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับคำตอบแก้ปัญหาทุกข์ของคนที่ส่งถามท่าน เห็นด้วยกับการไม่ให้งมงายโง่งม

ส่วนท่าทีการแสดงออกแบบเล่นๆนั้น แม้จะเกินเลยไปบ้างก็เป็นจริตนิสัย ท่านก็ถูกตำหนิติเตียนตามธรรมดา

สรุปว่าพระแบบท่านทั้งสองต้องมีด้วย เพื่อให้เข้ากันได้กับยุคสมัย

ข้าพเจ้าทำไม่ได้อย่างท่านและจะไม่ทำอย่างท่าน แต่ก็เข้าใจและไม่ขัดใจในท่าน