​สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 7 ก.ย.ว่า​  นพ.ซัลมาน ซาร์กา ที่ปรึกษาด้านนโยบายตอบสนองต่อโรคโควิด-19 ของรัฐบาลอิสราเอล กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศ ว่าตราบใดที่มนุษยชาติยังดำรงอยู่ เชื้อไวรัสตัวนี้ก็จะยังคงอยู่เช่นกัน จึงมีความจำเป็นสำหรับชาวอิสราเอล ซึ่งรับวัคซีนเข็มที่สามไปมากจำนวนหนึ่งแล้ว "ให้เตรียมความพร้อมสำหรับวัคซีนเข็มที่สี่" 
อย่างไรก็ตาม นพ.ซาร์กายังไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจน ว่าโครงการฉีดวัคซีนเข็มที่สี่จะเริ่มเมื่อใด แต่กล่าวว่า การดำรงชีวิตของมนุษย์นับจากนี้ "ต้องต่อสู้แบบเป็นระลอกกับเชื้อโรค" และการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ครั้งต่อไป จะต้องยิ่งกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย ต่อเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ "เพื่อเพิ่มการปกป้องให้ดีขึ้นอีก"
ปัจจุบัน อิสราเอลใช้งานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบเดียว คือวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอ โดยชาวอิสราเอลมากกว่า 6 ล้านคน จากประมาณ 9 ล้านคนทั้งประเทศ ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว ประมาณ 5.5 ล้านคนได้รับวัคซีนเข็มที่สอง และ 2.6 ล้านคนได้รับวัคซีนเข็มที่สามแล้ว.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES