เป็นกล้วยไม้ดิน ลำลูกกล้วยอยู่ระดับผิวดินรูปเกือบกลม ใบ รูปแถบ กว้าง 7-10 มม. ยาว 13-30 ซม. ดอก ขนาดบานกว้าง 1.5 ซม. ออกเป็นช่อ จากโคนกอ ยาว 40-60 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีเขียวแกม น้ำตาลมีเส้นสีน้ำตาลแดงพาด 3 เส้น กลีบปากสีขาว ขอบกลีบหยัก เป็นคลื่น กลางกลีบมีรยางค์เป็นขนสีชมพูอ่อนแกมม่วง.