มื่อวันที่ 13 ส.ค. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า วันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สส.ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล เคยผ่านการเกณฑ์ทหารโดยชอบหรือไม่ อย่างไร ดังต่อไปนี้ ข้อ 1. รัฐธรรมนูญ มาตรา 50 (5) บัญญัติไว้ดังนี้ “มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ” ข้อ 2. เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำลังมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารของนายจิรัฏฐ์ ว่าเคยผ่านการเกณฑ์ทหารโดยชอบ หรือไม่ อย่างไร ข้อ 3. ต่อกรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงมีเหตุอันควรขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนายจิรัฏฐ์ ว่าเคยผ่านการเกณฑ์ทหารโดยชอบ หรือไม่ อย่างไร

นายเรืองไกร กล่าวว่า ทั้งนี้ โดยการขอให้นายจิรัฏฐ์ ได้ชี้แจงด้วยตนเองในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 ส.ค. ตามระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)เพื่อให้นายจิรัฏฐ์ ได้ชี้แจงและแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตนเองว่าได้เคยผ่านการเกณฑ์ทหารโดยชอบ หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากนายจิรัฏฐ์ เคยมีป้ายหาเสียงส่วนหนึ่งว่า “ไม่ต้องมีใคร จับใบดำ-ใบแดง อีกต่อไป” หรือ “ไม่ต้องมีใคร เป็นทหาร ถ้าไม่อยากเป็น”  

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า หากพรรคก้าวไกลทราบข่าวตามหนังสือนี้แล้ว ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ จากนายจิรัฏฐ์ อีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งนำพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้ มาชี้แจงในเฟซบุ๊กของพรรคก้าวไกล เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบด้วย.