วันที่ 5 ก.ค. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวเหตุไฟไหม้โรงงานย่านบางพลีว่า โรงงานดังกล่าวผลิตเม็ดโฟมพลาสติก มีสารอันตรายประกอบด้วย 1.สารสไตรีนโมโนเมอร์ ประมาณ 1,600 ตัน เป็นสารระเหย หากหายใจเข้าไปจะมีอาการระคายจมูกและคอ ปวดศีรษะ มึนงง ถ้าได้รับสารปริมาณสูงอาจชักและเสียชีวิตได้ 2.สารเพนเทน ประมาณ 60 – 70 ตัน เป็นของเหลวไวไฟสูง อาจทำให้ง่วงซึม หรือมึนงง ขณะนี้ยังมีการลุกไหม้อยู่ต่อเนื่อง ขณะนี้ใช้ยานยนต์ดับเพลิงควบคุมระยะไกลและโฟมผสมน้ำเข้าระงับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยขณะนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ชื่อนายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ อายุ 18 ปี อาสาสมัครหน่วยสมเด็จเจ้าพระยาและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 33 ราย

ส่วนการช่วยเหลือประชาชนมีจัดตั้งศูนย์อพยพ จำนวน 8 จุด ประกอบด้วย 1.องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ (อาคารหลังเก่า) มีผู้อพยพ จำนวน 160 คน 2. วัดบางพลีใหญ่กลาง มีผู้อพยพ จำนวน 250 คน 3.โรงเรียนบางกระบือ มีผู้อพยพจำนวน 122 คน 4. โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ มีผู้อพยพจำนวน 345 คน 5. ศาลพ่อหลวง มีผู้อพยพจำนวน 35 คน 6. วัดบางโฉลงใน มีผู้อพยพจำนวน 140 คน 7. วันบางโฉลงนอก มีผู้อพยพจำนวน 340 คน .8 วัดบางพลีใหญ่ใน มีผู้อพยพจำนวน 500 คน รวมผู้อพยพ จำนวน 1,892 คน

ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร สถานที่พัก รวมถึงผู้เดือดร้อนทั้งหมดรวมถึงแรงงานต่างชาติด้วย ส่วนการแยกผู้ป่วยโควิดจะเป็นของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ควบคุมประชาชนเข้าศูนย์อพยพ โดยมีการคัดกรองโควิด – 19 อย่างเข้มข้น