เมื่อวันที่ 12 ส.ค. จากกรณีวันที่ 16 ก.ย.นี้ รัฐบาลจะมีการเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับชุด ATK ฟรี! ตรวจโควิดด้วยตนเอง ผ่านแอพเป๋าตัง จำนวน 8.5 ล้านชุด โดยทาง ที่เพจเฟซบุ๊ก ร้านยาอบอุ่น ได้บอกวิธีการลงทะเบียนไว้ดังนี้

จดด่วน วิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ทำผ่านเป๋าตัง ขั้นตอน

1. ประชาชนที่ต้องการได้รับแจกชุดตรวจ ต้องกรอกแบบคัดกรองในแอปฯ “เป๋าตัง” โดยเข้าไปที่เมนู รับชุดตรวจเชื้อ

2. ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจ ตอบคำถาม 3 ข้อ

• มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว

• มีประวัติพักอาศัย หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด หรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

• มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือเดินทางร่วมยานพาหนะกับผู้ติดเชื้อโควิด

3. หากผลประเมินพบว่า คุณสามารถรับชุดตรวจได้ ให้คลิกที่ เมนู หน่วยบริการใกล้ฉัน เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับชุดตรวจ โทรประสานเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK ให้จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง กรณีผลเป็นลบ ตรวจซ้ำอีกครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน

4. ก่อนรับชุดตรวจ ATK ต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่หน่วยบริการส่งให้ ผ่านแอพเป๋าตัง เมนู สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ

5. ตรวจโควิดด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมบันทึกผลตรวจผ่านแอพเป๋าตัง เลือกเมนูบันทึกผลตรวจ หากผลเป็นบวก เลือกเมนูลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป

ขอบคุณร้านขายยาอบอุ่น