นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน กสทช.เสนอ เรื่อง โอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700  เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์ ของ  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที ให้กับ บริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เพื่อใช้ทำเครือข่าย 5  จี   โดยการอนุญาตเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวีธีการโอนใบอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. 2564 แต่ทั้งนี้บอร์ดได้มีเงื่อนไขต้องให้ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งไม่มีคลื่นความถี่เป็นของตนเอง( เอ็มวีเอ็นโอ) ได้เช่าใช้คลื่นจำนวน 20% ของคลื่นความถี่ที่โอนให้ไปด้วย

 สำหรับเรื่องการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นเลขาธิการ กสทช.นั้นยังไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดพิจารณา รวมถึงเรื่องการปรับโครงสร้างสำนักงาน กสทช. เนื่องจากการประชุมในวันที่  23 ส.ค.  นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช. ได้ลาป่วย ไม้ได้เข้าร่วมประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับการโอนคลื่นของเอ็นทีครั้งนี้ เป็นไปตามมติ ครม.ที่เห็นชอบให้เอ็นทีดำเนินการได้  และทางเอ็นทีได้เซ็นสัญญาเป็นพันมิตรกับเอไอเอส หลังจากที่ประมูลความถี่ 700  ช่วงความถี่ย่าน 738 -748 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 793 -803 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อปี 63 ในราคาการประมูลสูงสุด 36,707.42 ล้านบาท  แต่ยังไม่ได้นำมาให้บริการ เพื่อหารายได้ จึงแบ่งโอนคลื่น 5 เมกะเฮิรตซ์ จาก 10   เมกะเฮิรตซ์ให้เอไอเอส โดยจะได้ค่าตอบแทนประมาณ 1,140 ล้านบาท และค่าใบอนุญาตจำนวน 7 งวดที่เหลือประมาณ 11,900 ล้านบาท ทางเอไอเอสจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายให้กับ สำนักงาน กสทช. อย่างไรก็ตามในเรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้การเสนอชื่อสรรหาเป็นเลขาฯ กสทช. มีกระแสข่าวว่า จะเป็นนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. โดยมีการส่งหนังสือถึงผู้สมัครสรรหารายอื่นๆ ว่าไม่ผ่านการคัดเลือก