สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 16 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 13,897 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,503 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 394 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,405,374 ราย หายป่วยกลับบ้าน 13,527 ราย หายป่วยสะสม 1,263,130 ราย กำลังรักษา 128,728 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 188 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 14,953 ราย