การแข่งขันเรือยาวมังกร ในศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 “หางโจวเกมส์ 2022” ที่ศูนย์เรือยาวมังกรเหวินโจว เมื่อวันที่ 4 ต.ค. เป็นการชิงชัยในระยะ 200 เมตร ปรากฏว่า ทัพเรือพายไทย คว้ามาได้ 1 เหรียญเงิน กับ 1 เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน ได้มาจากทีมชาย ที่มี พรชัย เทศดี เป็นหัวเรือ ไชยการ ชูชื่น เป็นพันท้าย ส่วนฝีพายประกอบด้วย ชิษณุพงศ์ สังข์พันธ์, ณัฐพล กลีบกำไร, ภักดี วรรณมณี, สุวรรณ ขวัญทอง, สมชาย สังข์เมือง, เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน, นพดล สังข์ถ่วง, พรพรหม คร่ำสุข, ศุกล บุญเอ็ม, สุรเดช เฟื่องน้อย, วิญญา สีชมชื่น, ภัทร สังข์เดช ทำเวลาได้ 49.171 วินาที ส่วนเหรียญทอง เป็นของจีน 48.464 วินาที และเหรียญทองแดง อินโดนีเซีย 49.404 วินาที

ส่วนเหรียญทองแดง ได้มาจากทีมหญิง ที่มี เกศกนก ชมเชย เป็นหัวเรือ, ปราญชลี มูลเกษม เป็นพันท้าย ฝีพาย ได้แก่ นิภาพร นพศรี, จารุวรรณ ไชยการ, ธิติมา สุขรัตน์, วัชราภรณ์ ขัติยะ, จิราวรรณ หาญคำหล้า, ปัทมา นันทอินทร์, แพรพรรณ แก้วศรี, สุกัญญา โพระดก, อนุธิดา แซ่เฮง, อริศรา พันธุลาภ, อรอุมา ทีระแนว และเบญจมาศ วรนุช ทำเวลาได้ 55.200 วินาที ส่วนเหรียญทอง เป็นของ จีน ทำเวลาได้ 53.804 วินาที และเหรียญเงิน อินโดนีเซีย 54.464 วินาที

สำหรับ ทีมเรือยาวมังกร ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันในระยะ 500 และ 1,000 เมตร