พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร และ พรีเมียม ดีเซล เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้นกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 31 ต.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน = 46.34, แก๊สโซฮอล์ 95 = 38.55, อี 20 = 36.24, แก๊สโซฮอล์ 91 = 38.28, E85 = 36.39, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 45.04, กลุ่มดีเซล 29.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร