เมื่อวันที่ 1 พ.ย. พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการว่า ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของตน ซึ่งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกคน โดยที่ประชุมได้หารือถึงแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระยะ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2567-2570 ซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้ว พร้อมกับเสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาถึงแผนดังกล่าว โดยสภาพัฒน์ได้มีข้อเสนอแนะว่า อยากให้มีการให้ความชัดเจนในเรื่องนิยามศัพท์ การจัดการศึกษาที่เอื้อต่อคนพิการในทุกรูปแบบ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ โดยที่ประชุมจะไปปรับแก้ไขและหลังจากนั้นจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติแผนงบประมาณส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ปี 2567 ด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเด็นนโยบายการแจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนนั้น ในส่วนของนักเรียนพิการจะมีนโยบายแจกในรูปแบบแท็บเล็ตอักษรเบรลล์ด้วยหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีการหารือประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกันว่าจะมีช่องทางอย่างไรที่จะมีสื่อการเรียนการสอนสำหรับคนพิการด้วยวิธีการรูปแบบไหนอย่างไรได้บ้าง เพื่อไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางการเรียน ซึ่งเร็วๆนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นหนึ่งชุดในการพิจารณาวางแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อพิจารณาดูว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมอย่างรอบด้าน เพราะถือเป็นงานใหม่และเป็นเรื่องที่สำคัญ