เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เพจ การไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ปรากฏข้อความ ระบุว่า “MEA พร้อมแบ่งเบาภาระประชาชน ตามนโยบาย มท.1 ให้ผู้มีรายได้น้อย ค้างค่าไฟฟ้า 300 บาท/เดือน ไม่เกิน 3 เดือน ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้มอบนโยบายในการอนุญาตให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถค้างค่าไฟได้ ในจำนวนเดือนที่มากขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระประชาชน เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมานั้น

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน พร้อมเดินหน้านโยบายดังกล่าวโดยเร็วที่สุด และจะประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ MEA ดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลักในการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นโยบายดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้รับไปดำเนินการแล้ว และสามารถปฏิบัติได้ภายใน 2566 ก่อนที่ ในวันนี้ การไฟฟ้านครหลวง ได้ตอบรับ และพร้อมเดินหน้าให้เร็วที่สุด ส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ซึ่งค้างค่าไฟไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน จะสามารถค้างการจ่ายค่าไฟฟ้าได้ 3 เดือน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของนายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในการแบ่งเบาภาระประชาชน.