สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 19 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 13,576 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,181 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 395 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,447,614 ราย หายป่วยกลับบ้าน 12,492 ราย หายป่วยสะสม 1,302,593 ราย กำลังรักษา 131,095 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 117 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 15,363 ราย